Copyright 2024 - PNTECH CONTROLS

 

               SƠ ĐỒ SẢN PHẨM CỦA PNTECH CONTROLS

 

 
 

Các Thiết Bị  và Phần Mềm Khác

 
 
 
Software

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH
148 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, TP HCM
Mã số thuế: 0311686021

Điện thoại: (028) 38 158 159
Hotline 1: 0937 927 547
Hotline 2: 0978 788 974