Copyright 2020 - PNTECH CONTROLS

đ0.00
Mã hàng RS485-I

đ0.00
Mã hàng EXP-485

đ0.00
Mã hàng EXP-16RO

đ0.00
Mã hàng EXP-8UI8BI

đ0.00
Mã hàng EXP-8UI8AO

đ0.00
Mã hàng WM-T

đ0.00
Mã hàng WM-R

đ0.00
Mã hàng EXP-8UI8RO

đ0.00
Mã hàng P/OVT-1R

đ0.00
Mã hàng DDC-C46

đ0.00
Mã hàng DDC-42-D

đ0.00
Mã hàng AC-41-D

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH
231/14 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, TP HCM
Mã số thuế: 0311686021

ĐT phòng kỹ thuật: (028) 73 027 547
ĐT phòng kinh doanh: (028) 38 158 159
Hotline 1: 0937 927 547
Hotline 2: 0978 788 974